Kuvert i c4 storlek med eget tryck

Det är viktigt att du redan från början skaffar brevpapper för ditt företag. Då gäller det även att ta fram kuvert i olika storlekar med företagets tryck på. För det är något som annars kan minska kundens förtroende för dig, om du saknar sådant. Därför kan det vara bra att framförallt leta efter kuvert c4 storlek som du kan trycka upp på. På det sättet kan du nämligen vara säker på att du visar upp företagets bästa sida redan från början. Oavsett om du ska skicka faktorer, brev eller något annat, är det viktigt att du har kuvert som passar för det.

Det är visserligen inte det viktigaste att tänka på när du ska starta upp ett företag. Dock är det något som verkligen kan göra en skillnad i hur både kunder och potentiella kunder ser på ditt företag. Du får på det här sättet möjligheten att även göra lite reklam under postgången. Det är självklart inte det viktigaste men varje möjlighet att synas är en bra sådan. Framförallt för ett nystartat företag.

Kuverten i C4 storleken är de mest använda

Det kan vara svårt att veta vilken storlek på kuverten du kommer att använda dig av. Då kan det vara bra att tänka på att kuvert i C4 storlek är de mest använda. De passar för nästan all korrespondens och gör det möjligt att effektivt skicka påminnelser, fakturor och annat viktigt. Förrutom C4-storlek finns även C5 och C6,  B4 och E4, både med och utan fönster, bara för att nämna några. För det är en stor del av att sköta ett företag, att hantera de här olika delarna på ett effektivt sätt. Dessutom är det viktigt att kunden direkt ser att det är ett brev från ditt företag. Är kuvertet helt vitt, är det möjligt att personen missar att öppna det.

Posted in Reklam & Tryckeri | Comments Off on Kuvert i c4 storlek med eget tryck